Závěrečné zkoušky

Harmonogram ZZ ve školním roce 2022/2023

Třída Prakt. část Ústní zk.
KČ3A 5. 6. – 13. 6. 2023 20.6.2023
KKČ3B 5. 6. – 14. 6. 2023 21.6.2023
PSS2 5. 6. – 15. 6. 2023 22.6.2023

Písemná zkouška: 1. 6. 2023