Úvod

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha – Čakovice ( gastronomie ) jejíž zřizovatelem je Hlavní město Praha, se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. Mimo tohoto zaměření nabízí také uchazečům vzdělávání v ojedinělém oboru (a to nejen v ČR, ale i v rámci EU) „Chovatel cizokrajných zvířat“.

Na rozdíl od ostatních škol stejného zaměření v regionu nabízí žákům příjemné „rodinné“, ale tvůrčí a motivující klima. Žákům se dostává podpory jak v rámci teoretického a praktického vzdělávání, ale i v oblasti nadstavbových aktivit (soutěže, zahraniční stáže, exkurze, sportovní akce atd.). Pro žáky s vývojovými poruchami učení nebo pro žáky mimořádně nadané jsou připraveny speciální vzdělávací postupy, které žákům umožní co nejlepší využití jejich duševního potenciálu.

Součástí SOŠ a SOU je Domov mládeže, jehož služby může využít až 33 žáků. Ubytování je na velmi dobré úrovni ve třílůžkových pokojích. SOŠ a SOU má i vlastní školní restauraci a kuchyni, kde se na přípravě jídel i obsluze podílejí žáci v rámci odborného výcviku gastronomických oborů kuchař-číšník, gastronomie a práce ve stravování. Odborný výcvik dále probíhá na smluvních pracovištích, jimiž jsou přední pražské restaurace a hotely. Odborný výcvik žáků oboru chovatel cizokrajných zvířat je realizován v ZOO Praha.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště poskytuje také cateringové služby a zajišťuje i slavnostní hostiny k různým společenským událostem ve vlastním salónku učiliště. Pro žáky pořádá mnoho odborných kurzů (barmanské kurzy, kurzy studené kuchyně, kurz vyřezávání zeleniny, baristické kurzy, kurzy zaměřené na regionální kuchyně …); tyto kurzy vedou přední odborníci v gastronomii.

Škola je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR. Informace o povinném subjektu dle vyhlášky 442/2006 Sb.

Žáci školy se zúčastňují různých gastronomických soutěží včetně barmanských, kde získávají především praktické zkušenosti a dovednosti z oblasti gastronomie. Na těchto odborných soutěžích se pravidelně umisťují na předních místech.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Institutem vzdělávání a poradenství České zemědělské university a je cvičnou školou pro studenty ČZU.

ban03

SOŠ a SOU Čakovice má autorizaci k provádění zkoušek k získání profesních kvalifikací v oblasti gastronomie a hotelnictví (příprava teplých pokrmů, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava minutek a složitá obsluha hostů).