Kulatý stůl k Mezinárodnímu dni zvířat

Dne 3. 10. 2022 se naši žáci a pan učitel OV RNDr. Jan Křivánek zúčastnili na půdě Poslanecké sněmovny Kulatého stolu k Mezinárodnímu dni zvířat a chovatelství.

Více o této události z pera RNDr. Jana Křivánka:

„Dnes jsme se spolu se studenty třídy CH4 (jmenovitě Adélou Bosákovou, Rebekou Havránkovou, Karolínou Kuželovou, Nikolou Ryšavou, Ludmilou Zborníkovou, Matyášem Kábou a Ondřejem Šafrem) zúčastnili moderované diskuze v Poslanecké sněmovně a u „kulatého stolu“ jsme se setkali s několika řediteli zoologických zahrad, veterináři, zástupci krajské i státní veterinární správy, vedoucími zookoutků či akademickými pracovníky České zemědělské univerzity. Program byl nadmíru poučný a velmi přínosný – především bylo zajímavé slyšet různé náhledy na problematiku ochrany zvířat, statutu zvířete v zákoně, postavení zookoutků a zoologických zahrad či třeba vhodnost chovu velkých koček a primátů u soukromníků. V rámci diskuze jsem rovněž přispěl svým názorem na potřebu výchovy mládeže k úctě ke zvířatům už od základní školy a připomněl účel a poselství našeho oboru. Mile mně překvapilo, že v řadách odborníků jsem potkal celou řadu našich absolventů, kteří se ke studiu této školy hrdě hlásili. Na závěr pak Karolína Kuželová za všechny studenty moc hezky shrnula zásady, kterými by se měl řídit každý, kdo si pořizuje zvíře (že by nemělo sloužit jako hračka, ale především klade na člověka odpovědnost a potřebu stálé péče) a upozornila i na problematiku „psích odchoven“, které unikají kontrolám a chovají svá zvířata mnohdy v otřesných podmínkách. Po ukončení konference všichni studenti ještě zůstali a nadále navazovali kontakty s odborníky, vyptávali se jich a diskutovali jsme společně o průběhu konference i o jejích jednotlivých bodech. Všichni mi poté děkovali za to, že mohli tento den strávit tak přínosnou aktivitou a projevili o podobné akce zájem i do budoucna. Paní poslankyně oznámila, že další takovou diskuzi „u kulatého stolu“ plánují asi za čtvrt roku.“
I já bych moc rád poděkoval, že jsme měli šanci reprezentovat školu a hlavně více nahlédnout „pod pokličku“ zákonodárných orgánů
.“